Privacybeleid

Privacybeleid

Barbecuemarq

INLEIDING

Barbecuemarq verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze contacten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken. Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) in (gratis) diensten, maar we willen graag helpen met het beantwoorden van jouw vragen. Bij eventuele vragen, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen via info@barbecuemarq.nl

WIE ZIJN WIJ?

Barbecuemarq, eigenaar Marc Lechanteur, is een barbecuewebsite waar je recepten en verhalen kan vinden over barbecueën. Barbecuemarq is gevestigd aan Veldstraat 8, 3550 Heusden-Zolder en is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. Deze privacyverklaring ziet op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we zorgvuldig om gaan met jouw persoonsgegevens.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT BARBECUEMARQ?

We verwerken je persoonsgegevens indien je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Een voorbeeld van deze laatste is het aanmelden voor nieuwsbrieven of het downloaden van een (gratis) product. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die je afneemt of gebruikt:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Browser-fingerprint
 • Contactgeschiedenis
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmelding op onze website, in correspondentie en telefonisch

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE  BARBECUEMARQ VERWERKT

Onze website, (gratis) diensten en producten hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Dit om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien je vermoed dat wij zonder toestemming de persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld, dan kun je contact met ons opnemen via info@barbecuemarq.nl. We zullen in deze gevallen de informatie verwijderen.

We verwerken daarnaast foto’s. Dit zijn foto’s die door ons zelf worden gemaakt, bijvoorbeeld van bezoekers aan een van onze evenementen. Deze foto’s gebruiken we om onze content meer sfeer te geven. Daarnaast kunnen we deze foto’s gebruiken in onze advertenties op de website of Social Media, uiteraard met jouw toestemming dus als je het hier niet mee eens bent dan verwijderen we deze direct.

MET WELK DOEL VERWERKT BARBECUEMARQ PERSOONSGEGEVENS?

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Nieuwsbrieven en mailings
  Je kunt je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven en mailinglijsten. 
Je hebt altijd de mogelijkheid om jouw voorkeuren voor het ontvangen van nieuwsbrieven en e-mails aan te passen. Als je geen nieuwsbrieven wilt ontvangen, dan kan je je onderaan iedere mail uitschrijven.

PRIVACY WAARBORG

Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.

Werving (marketing)

Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails en interessegebieden over onze producten, zoals aankomende evenementen, en (gratis) diensten.

Voor campagnes voor (gratis) diensten en producten van Barbecuemarq verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Barbecuemarq neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@barbecuemarq.nl

Informatie en inzage: uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

Vergetelheid: je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking: heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Overdraagbaarheid: dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.
Daarnaast kun je ook:

Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen. Dit kan via info@barbecuemarq.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart / onleesbaar. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de AP via deze link.

HOE LANG BEWAART BARBECUEMARQ JE PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@barbecuemarq.nl

GRONDSLAGEN VAN DE VERWERKINGEN

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (aanmelden evenement) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Barbecuemarq: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden! Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR BARBECUEMARQ MET DERDEN

We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

LEVERANCIERS

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Barbecuemarq, met wie elk verwerkers-overeenkomsten afgesloten zijn: geen.

GOOGLE ANALYTICS

We hebben een bewerkers-overeenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

HOE BARBECUEMARQ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGT

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@barbecuemarq.nl.

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.
  Alle medewerkers van Barbecuemarq die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.
 • DKIM zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

COOKIE VERKLARING

De website van Barbecuemarq maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

NL EN FR DE IT ES